Ръчни инстументи
Снимка
Тип
Описание

SAR 006
за попнитове

Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 4,8
Други метали:  от 2,4 до 4,0


SAR 003
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 3,2 до 7,8
Други метали:  от 3,2 до 6,4

SAR 007
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 3,0 до 7,8
Други метали:  от 3,0 до 6,4

R 14 М
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 4,0

R 34 М
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 4,0

R 54 М
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0

R 30 М
за попнитове

Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0

R 30 SМ
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 6,4
Други метали:  от 2,4 до 6,4

IS 54
за нитгайки
Нитачка за НИТГАЙКИ:
Всички метали:  от М3 до М6

IS 30
за нитгайки
Нитачка за НИТГАЙКИ:
Всички метали:  от М3 до М10

SAR 004
за нитгайки
Нитачка за НИТГАЙКИ:
Всички метали:  от М4 до М12