ПопнитовеСнимка
Тип
Описание
Размери
DIN 7337
Al / St STANDARD
тяло: Al Mg 3.5
пирон: стомана
от 2,4 х 5
до 8,0 х 40

DIN 7337 St/St
СТОМЕНЕН
тяло: стомана
пирон: стомана
от 3,0 х 5
до 6,4 х 30

DIN 7337 A2/A2 Неръждаем
тяло: Inox AISI 304
пирон: Inox AISI 304
от 3,2 х 6
до 4.8 х 20

DIN 7337 Al / Al Алуминиев
тяло: Al Mg 3.5
пирон: Al Mg 3.5

от 2,4 х 6
до 4.8 х 20


DIN 7337 Cu/St
Мед - стомана
тяло: Cu мед
пирон: стомана
от 3,0 х 5
до 4,8 х 30

DIN 7337 Cu/Br
Мед - месинг
тяло: Cu мед
пирон: Br месинг
от 3,2 х 7
до 3,8 х 12

Попнит ФРЕЗЕНК
A l/ St STANDARD

тяло: Al Mg 3.5
пирон: стомана

от 2,4 х 6
до 5,0 х 30


Попнит ФРЕЗЕНК
St/St СТОМАНЕН

тяло: St
пирон: стомана

от 3,0 х 6
до 5,0 х 18

Широка периферия
Al / St STANDARD
тяло: Al Mg 3.5
пирон: стомана
от 3,2 х 6
до 4,8 х 30

Широка периферия
St / St СТОМАНЕН
тяло: стомана
пирон: стомана
4,8 x 9, 12, 20

Попнит ГЛУХ
Al / St STANDARD

тяло: Al Mg 5
пирон: стомана
от 3,2 х 7,5
до 6,4 х 18

Попнит ГЛУХ
НЕРЪЖДАЕМ
тяло: Inox AISI 304
пирон: Inox AISI 420
от 3,2 х 6
до 4,8 х 20

Попнит ГЛУХ
Cu / St Мед Стомана
тяло: мед
пирон: стомана
от 3,2 х 7,5
до 4,8 х 13

ГЛУХ ФРЕЗЕНК
Al / St STANDARD
тяло: Al Mg 5
пирон: стомана
от 3,2 х 7
до 4,8 х 18

MULTI-GRIP
Al / St STANDARD
тяло: Al Mg 2.5
пирон: стомана
от 3,0 х 8
до 4,8 х 25

MULTI-GRIP
St / St Стоманен
тяло: стомана
пирон: стомана
от 3,2 х 9
до 4,8 х 17

MULTI-GRIP
Al / Inox
тяло: Al Mg 2.5
пирон: INOX AISI 304
от 3,2 х 8
до 4,8 х 25

MULTI-GRIP ФРЕЗЕНК
Al / St STANDARD
тяло: Al Mg 2.5
пирон: стомана
от 3,2 х 10
до 4,8 х 17

MULTI-GRIP ФРЕЗЕНК
Al / Inox
тяло: Al Mg 2.5
пирон: INOX AISI 304
от 3,2 х 10
до 4,8 х 17