Пневматични инструменти
Снимка
Тип
Описание

SAR 005
за попнитове

Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 6,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0


RM 80
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0

RM 90
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 5,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0

RM 100
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 6,0
Други метали:  от 2,4 до 5,0

RM 110
за попнитове
Нитачка за попнитове с диаметър:
Алуминий: от 2,4 до 6,4
Други метали:  от 2,4 до 6,0

SAR 001
за нитгайки
Нитачка за НИТГАЙКИ:
Всички метали:  от М3 до М12

RM 120
за нитболтове
Нитачка за НИТБОЛТОВЕ с диаметър:
Всички метали:  от М4 до М8