Пети за греди
Снимка
Тип
Описание
Приложение
1
PS
Основа за колона

PSG
Основа за греда

PSH
Основа за колона тип H

PSK
Основа за греда

PSO
Основа за греда

PSP
Основа за колона
с планка

PSR
Основа за колона
регулируема

PST
Основа за колона тип Т

PSU
Основа за колона тип U

PSW
Основа за колона