Нитгайки
Снимка
Тип
Тяло
Материал
Размери
С периферия
Цилиндрични стоманени
жълт Zn
от М3 до М10

С периферия
Накатени стоманени
жълт Zn
от М4 до М8

С периферия
Шестостенни стоманени
жълт Zn
от М3 до М10

Малък ферезенк
Цилиндрични стоманени
жълт Zn

от М3 до М10


Малък ферезенк
Накатени стоманени
жълт Zn
от М4 до М8

Малък ферезенк
Шестостенни стоманени
жълт Zn
от М3 до М10

Голям фрезенк

Цилиндрични стоманени
жълт Zn

от М4 до М10


Голям фрезенк
Накатени стоманени
жълт Zn
от М4 до М10

С периферия
Цилиндрични алуминий от М4 до М10

С периферия
Накатени алуминий от М4 до М8

С периферия

Шестостенни алуминий от М4 до М10

Малък ферезенк
Цилиндрични алуминий от М4 до М10

Малък ферезенк
Накатени алуминий от М4 до М8

Малък ферезенк
Шестостенни алуминий от М4 до М10

С периферия
Цилиндрични неръждаема
стомана
от М4 до М10

С периферия
Шестостенни неръждаема
стомана
от М4 до М10

Малък ферезенк
Цилиндрични неръждаема
стомана
от М4 до М10

Малък ферезенк
Шестостенни неръждаема
стомана
от М4 до М10