Хидропневматични инструменти
 за директно занитване


Снимка
Тип
Описание
RM 300
Max дебелина на ламарината:
Стомана: 2х0,8 mm
Неръждаема стомана: 2х0,6mm
Щанца: квадратен тип

RM 310
Max дебелина на ламарината:
Стомана: 3,0 mm
Неръждаема стомана: 2,4 mm
Щанца: квадратен и кръгъл тип

RM 320
Max дебелина на ламарината:
Стомана: 3,0 mm
Неръждаема стомана: 2,4 mm
Щанца: квадратен и кръгъл тип

RM 330
Max дебелина на ламарината:
Стомана: 2х1,0 mm
Неръждаема стомана: 2х0,8 mm
Щанца: квадратен тип