Измервателни инструменти
Снимка
Арт. №
Наименование
NSM 03001
 Метър двоен дървен

NSM 10002
 Отвес с маркиращ канап

 
NSM 13001
NSM 13002
 Флакон с прахообразен
 оцветител за канап

 
NSM 21001
 Нивелир за плоскости

 
NSM 21002
 Триизмерен нивелир

 
NSM 22001
NSM 22002
 Терезия водна

 
NSM 19008
-
NSM 19016
 Нивелир магнитен
 професионален

 
NSM 39001
NSM 39002
NSM 39003
 Ролетка гумирана
 професионална

 
NSM 31005
 Ролетка професионална
 магнитна

 
NSM 29003
 Нивелир лазерен ротационен
 комплект

 
NSM 30016
 Статив за лазерен нивелир